Til Hovedsiden
  Rødlista 2006
  Rødlistens begrensninger
  Artsutryddelsens natur
  Artsutrydding i EU
  Naturen som medarbeider
  Kartlegging i kommunene
  Kommuneplaner
  PROSJEKT KYSTSKOGBRUKET
  Høyspentlinje Nordhordland
  Oljekatastrofe i Langesund
  HVORFOR TRUET ?
  Vanlige fugler i sterk nedgang
  Truede fugler
  Lappfiskand
  Makrellterne
  Dvergspett
  Hvitryggspett
  Kongeørn
  Fjellvåk
  Hønsehauk
  Dobbeltbekkasin
  Myrrikse
  Vannrikse
  Steinskvett
  Svartstrupe
  Gresshoppesanger
  2011 Nordhordland
  2010 Nordhordland
  Austrheim kommune
  Lindås kommune
  Meland kommune
  Modalen kommune
  Radøy kommune
  Fugler i Lindås
  Truede fugler Lindås
  Sjeldne fugler i Lindås
  Fuglebestandene
  Kart Fuglebestander
  Eidsnes
  Eknes
  Festevannet
  Fossevatna
  Gjerdfjellet
  Haukåsen
  Heltveit
  Hope - Hellestveit - Utgjerdet
  Leivestad
  Lygra
  Fotografer
  HELHETSVERKSTEDET

Mennesket er en del
av alt.

Grunnleggende er
vi i harmoni med naturen

Vi har et
samarbeid
med naturen

Fra vugge til grav

Vi lever
ikke lenger
I konkurranse
med
andre arter,
men vi fortsetter
likevel
konkurransen
mot hverandre

og tror dette
gir god helse

Klodens fremtid
er avhengig av
et lokalt
og
globalt
samarbeid
om bruken av og fordelingen
av jordens ressurser 

 

  Uten samarbeid
vil følgende skje:


Naturens egne 
selvrensende
systemer blir 
overbelastet.


Det skapes 
sykdommer
både i naturen 
og 
hos mennesket
som er utenfor 
vår kontroll. 
*
Hele 
økosystemer 
forsvinner.
*
Truede arter utryddes 
og nye arter blir truet. 
 


Klimaendringer 
er bare EN   
av mange 
brikker 
i spillet
som dreier
seg 
om 

Den 
fundamentale 
respekt for 
LIVET
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utryddet fugleart ble spist
Les mer  
Tsunamien drepte tusener fordi mangroveskogen var fjernet
Les mer  
Verdens økosystemer har pusteproblemer
Les mer  
Villaksen truet av oppdrett
Les mer  
Sommerfugl stopper utbyggingsplaner
Les mer  

Google

Helhetsverkstedet morten.wilhelmsen@c2i.net